JA SAMA
Agnieszka Szynal-Majewska
NIP: 5272303332

Plac Bernardyński 2/6
02-901 Warszawa
Polska


Adres e-mail: kobiecasilawsparcia@gmail.com
Numer telefonu: 694489745

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 001257164/2015 przez MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Blue Media S.A.)